Favitt
Image default
Jobs and trainings

De wettelijke verplichtingen voor bedrijven m.b.t. veiligheid

Veiligheid op de werkplek is van vitaal belang voor het welzijn van werknemers en het succes van bedrijven. Er zijn verschillende wettelijke verplichtingen waar bedrijven zich aan moeten houden om ervoor te zorgen dat de werkplek veilig en gezond is voor alle werknemers. In deze blog bespreken we enkele van de belangrijkste wettelijke verplichtingen voor bedrijven met betrekking tot veiligheid.

Veiligheidsvoorschriften

Bedrijven moeten ook voldoen aan bepaalde voorschriften om de veiligheid voor medewerkers te garanderen. Zeker als een bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt dan is dit extra belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan beschermingsmiddelen zoals beschermende handschoenen, pakken en schoenen.

Een ander voorbeeld hiervan is de UFI format. UFI staat voor unique formula indentifier. De UFI format is een code die uit 16 tekens bestaat, waardoor een gevaarlijke stof snel geïdentificeerd kan worden. Als er een noodgeval is en er wordt contact gemaakt met het vergiftigingcentra   dan kan de UFI code worden opgelezen en dan weten zij precies om welke stof het gaat.

Training en opleiding

Verder zijn bedrijven ook verplicht om de medewerkers trainingen te geven om de veiligheid te waarborgen. Dit kunnen trainingen zijn hoe medewerkers met bepaalde machines moeten omgaan of hoe ze in gevaarlijke situaties moeten reageren. Maar dit kunnen ook trainingen zijn hoe medewerkers met stoffen moeten omgaan. Dit kunnen basistrainingen zijn, maar in complexere gevallen moet deze training erg uitgebreid zijn zodat de medewerkers op een zo veilig mogelijke werkomgeving aan de slag kunnen gaan.

Rapporteren van incidenten

Bedrijven zijn verplicht om incidenten, ongevallen en gezondheidsklachten die verband houden met het werk te registreren en te rapporteren aan de relevante instanties, zoals de Inspectie SZW. Dit omvat ook het bijhouden van medische dossiers van werknemers om hun gezondheid te monitoren en eventuele risico’s te identificeren.

Conclusie

Het niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid kan leiden tot boetes en strafrechtelijke vervolging, maar nog belangrijker, het kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van werknemers. Bedrijven moeten er dus voor zorgen dat ze zich aan de wettelijke verplichtingen houden en proactief werken aan het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor hun werknemers.