Favitt
Image default
Computers / Internet / On the Web

Mijn Mac wil niet in sluimerstand, wat nu?

Om energie te besparen, kun je de Mac in sluimerstand zetten. Hij gaat dan niet in zijn geheel uit, maar gebruikt aanzienlijk minder stroom. Als je hem vervolgens weer wilt gebruiken, is hij direct weer klaar voor gebruik. Je hoeft je Mac dan niet helemaal opnieuw op te starten. Je bespaart zo niet alleen op energie, maar ook op tijd.

Maar wat als je Mac steeds uit zijn sluimerstand komt zonder dat je bewust toetsen of de muis aanraakt? Wat is er dan aan de hand?

Instellingen bekijken

Begin met het controleren van de instellingen voor de sluimerstand door in het Apple-menu voor ‘Systeemvoorkeuren’ te kiezen. Klik vervolgens op ‘Energiestand’. Hier kan met schuifknoppen worden aangegeven na hoeveel tijd de sluimerstand moet worden ingeschakeld, maar ook wie of wat er toegang heeft om de sluimerstand uit te schakelen.

Het is mogelijk dat gebruikers vanaf een extern systeem gedeelde bronnen op je Mac gebruiken dankzij bepaalde netwerkinstellingen. Hierdoor schakelt de sluimerstand uit. Verifieer daarom in het geopende menu (Energiestand) of je de instelling ‘Schakel sluimerstand uit voor netwerktoegang’ uit hebt staan.

Ook door Bluetooth apparaten kan je Mac uit de sluimerstand worden gehaald. Wil je dit niet, zet dan de optie ‘Sta toe dat Bluetooth-apparaten deze computer uit de sluimerstand halen’ uit door via het Apple-menu te gaan naar ‘Systeemvoorkeuren’, kies vervolgens ‘Bluetooth’ en selecteer ‘Geavanceerd’. Je kunt nu de optie uitzetten.

Naast bovengenoemde opties kan de sluimerstand van je Mac ook worden uitgeschakeld doordat andere gebruikers werken met gedeelde voorzieningen op jouw apparaat. Denk daarbij aan gedeelde bestanden op je harde schijf of een aangesloten printer. Om te controleren of de juiste instellingen zijn ingeschakeld voor het delen van voorzieningen ga je via het Apple-menu’ en ‘Systeemvoorkeuren’ naar ‘Delen’. Schakel elke voorziening uit die je niet nodig hebt. Dit kan door het aankruisvak ‘Actief’ naast de voorziening uit te vinken.

Gezocht!

Een andere reden voor het weigeren van de sluimerstand is Spotlight. Spotlight indexeert automatisch de harde schijf van een Mac. Mocht je ooit iets zoeken, dan heb je snel resultaat. Als de indexering net bezig is als jij je sluimerstand inschakelt, kan het zijn dat de sluimerstand niet werkt. Je zult dan moeten wachten tot de indexering klaar is. Wil je weten of Spotlight bezig is, klik dan op het vergrootglas symbool aan de rechterkant van de menubalk.

Achtergrondactiviteiten

Heb je alle bovenstaande opties doorlopen en blijft de sluimerstand op je Mac nog steeds niet actief, bekijk dan de systeemactiviteit van je Mac eens nader. Er zijn wellicht processen die op de achtergrond draaien en waarvan je geen weet hebt. Deze processen kunnen van invloed zijn op de sluimerstand van je Mac. Open voor het bekijken van de systeemactiviteiten een Finder-venster en ga via ‘Programma’s’ naar ‘Hulpprogramma’s’. Selecteer vervolgens ‘Activiteitenweergave’ en klik bovenin op de knop ‘CPU’. Verwijder of stop enkel onnodige activiteiten waarvan je zeker weet dat ze niet nodig zijn!

Als je alles bekeken hebt en je Mac maar uit sluimerstand blijft komen, bekijk dan of je geen apps hebt draaien die van invloed kunnen zijn op de sluimerstand. Alles gecontroleerd en geen oplossing? Vraag dan een specialist gespecialiseerd in  Macbook reparatie in Amsterdam, om eens nader te bekijken. Wellicht is er hardware matig iets wat een correcte werking van de sluimerstand in de weg staat.

https://www.pcrefresh.com/contact/amsterdam/apple-reparatie-amsterdam/