Favitt
Image default
Computers / Internet / On the Web

O, nee! Mijn Mac geeft een blauw scherm tijdens het opstarten!

Apple staat bekend om zijn stabiele apparatuur. Toch kan ook een MacBook of een iMac ook problemen vertonen. Vaak kunnen een aantal specifieke handelingen je dan verder helpen het probleem op te lossen.

In het geval van een blauw scherm tijdens het opstarten, waarbij je wel of geen gekleurd bolletje ziet, spelen hoogst waarschijnlijk beschadigde software of beschadigde of incompatibele opstartonderdelen een rol. Mocht je opstarten vanaf een dvd, verzeker jezelf er dan van dat dit de dvd is die bij je Mac is meegeleverd. Andere dvd’s kunnen problemen geven.

Start op in veilige modus

Het probleem van een blauw scherm proberen we allereerst te herstellen door de Mac op te starten in veilige modus. Hiervoor kies je in het Apple-menu de optie ‘Zet uit’ en wacht je tien seconden. Daarna kun je de Mac weer aanzetten. Druk vervolgens direct op de Shift-toets en houd deze vast. Zodra je de voortgangsindicator en het Apple-logo in beeld zijn, kun je de Shift-toets loslaten. Na enkele minuten verschijnt als het goed is het Mac OS X inlogvenster met de rode tekst ‘Safe Boot’. Je kunt nu inloggen met de normale accountgegevens.

Is het opstarten in veilige modus gelukt? Dan kun je de Mac herstarten door in het menu voor ‘Herstart’ te kiezen. Wellicht dat het probleem nu al verleden tijd is. Je hebt dan te maken gehad met een cache- en directoryprobleem en hebt het opgelost door in veilige modus op te starten.

Incompatibele inlogonderdelen

Blijft het probleem zich voordoen, dan kunnen ook incompatibele inlogonderdelen een rol spelen. Inlogonderdelen die niet compatibel zijn komen vaak naar voren wanneer gebruikersnaam en wachtwoord wel worden geaccepteerd, maar het opstarten daarna niet verder gaat (en resulteert in een bijvoorbeeld een blauw scherm). Het is dan zaak de inlogonderdelen te controleren. Dit kan door in het Apple-menu ‘Systeemvoorkeuren’ te selecteren en vervolgens te kiezen voor ‘Gebruikers en groepen’.

Onder ‘Huidige gebruiker’ kies je de naam van je account en klik je bovenin op ‘Inloggen’. Noteer direct de namen van de inlogonderdelen, straks heb je ze weer nodig. Selecteer vervolgens alle inlogonderdelen en klik dan op de knop met het minteken. Start nu je Mac opnieuw op.

Is het probleem met het blauwe scherm nu verdwenen? Open dan opnieuw het paneel ‘Gebruikers en groepen’ in Systeemvoorkeuren en voeg de inlogonderdelen een voor een weer toe. Start de Mac nadat je een onderdeel hebt toegevoegd telkens opnieuw op. Als het probleem zich opnieuw voordoet, volg je bovenstaande stappen om alleen het laatst toegevoegde inlogonderdeel te verwijderen.

Nog steeds een blauw scherm? Geen nood! Er is nog een laatste mogelijkheid het probleem op te lossen alvorens over te gaan op een herinstallatie.

Schijfhulp

Om eventuele opstartproblemen te verhelpen kunnen de opstartschijf of schijfbevoegdheden gerepareerd worden door het Schijfhulpprogramma. Wie hiervan gebruik wil maken, herstart de Mac en drukt tijdens het opstarten de toetsencombinatie Command + R in totdat het Apple-logo verschijnt. Kies vervolgens voor ‘Schijfhulpprogramma’ en selecteer ‘Ga door’. In de navigatiekolom kun je de schijf selecteren die je wilt herstellen, waarna je voor ‘Schijf-EHBO’ en ‘Voer uit’ kiest.

Mocht na de keuze voor ‘Schijf-EHBO’ worden aangegeven dat de schijf dreigt uit te vallen, stop dan met het programma. Je kunt de schijf niet herstellen. Deze moet vervangen worden.

Zodra het Schijfhulpprogramma aangeeft dat de schijf is hersteld of in orde lijkt, ben je klaar. Herstart je Mac en duim dat je probleem met het blauwe scherm is opgelost. Niet? Schakel dan een specialist in macbook reparatie amsterdam in die kan achterhalen wat de oorzaak van je probleem is. Hij of zij heeft speciale mogelijkheden om het probleem op te lossen.

https://www.pcrefresh.com/contact/amsterdam/apple-reparatie-amsterdam/