Favitt
Image default
Computers / Internet / On the Web

Productiviteit en technologie

Voordat de industriële revolutie had plaats gevonden, werd de productie van kledingstukken en andere producten erg traag ontwikkeld. Van massaproductie was totaal nog geen sprake en pas met de intrede van de stoommachines werden productie processen versneld. De productieketen ontwikkelde in razend tempo en de productiviteit per medewerkers had te maken met een stevige groei. Het werken aan een lopende band en later de automatisering, zorgen ervoor dat alles tegenwoordig veel sneller gaat. De productiviteit is enorm gestegen en dit zien we alleen al terug in de productiesector. Waar voorheen vijftig man aan het werk was, wordt nu evenveel geproduceerd met vijf medewerkers. Naast de productiesector, verandert ook de dienstensector. Met behulp van software en technologie kan men sneller documenteren. De intrede van de typmachine heeft hierbij ook geholpen, want op deze manier kan men sneller alles vast leggen. Ook de komst van computers zorgen ervoor dat fouten automatisch kunnen worden aangepast en dat men niet meer foutloos hoeft te schrijven. Dankzij de komst en de ontwikkelingen van het internet konden deze documentaties vervolgens gemakkelijk worden verzonden en gedeeld met anderen belangstellenden. Dankzij al deze technologische ontwikkelingen is de productiviteit op de werkvloer dus aanzienlijk gestegen. Tegenwoordig wordt dit extra versterkt door de komst van nieuwe handige tools en software systemen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de salarissoftware van CBBS. Deze software ontneemt alle rompslomp rondom salaris administratie en zorgt er automatisch voor dat alles overzichtelijk wordt weergegeven voor alle betrokkenen. Tevens zijn op deze manier loonstroken en jaaropgave beschikbaar voor de desbetreffende medewerker. Door het uitbesteden van dergelijke zaken via software, kunnen medewerkers zich bezig houden met kern activiteiten van het bedrijf. Dit zorgt er voor dat de productiviteit weer geoptimaliseerd word. We leven in een wereld van technologie en daarom kunnen we dus verwachten dat de productiviteit net als de technologie nog verder zal ontwikkelen de komende jaren.

http://www.cbbs.nl/